Satın Alma ve Medya Planlaması

Doğru Plan ve Doğru Zaman

Satın Alma ve Medya Planlaması ?

İyi bir satın alma doğru plânlamayla başlar (yapılır). İş ortaklarımızın olumlu ve olumsuz yönlerini tespit edip, bütçelerini, faaliyet konularına göre doğru bir planlama ile doğru mecralarda, doğru zamanlama ile birlikte doğru fikirlerle destekleyerek iş ortaklarımızın istediği kârlı satın almayı gerçekleştiririz. Unutmayın bir ürün satarken değil alırken kazanılır…

Teklif Al
Ürün analizi

İlk aşamada ürün analizi yapılır. Özellikleri nelerdir, hayatımızdaki yeri nedir, ne olabilir, faydaları nelerdir gibi soruların cevapları bulunarak ürün hakkında geniş çaplı bilgilenme çalışması hazırlanır.

Hedef kitle tespiti

Kampanyanın hangi hedef kitleye hitap edeceğini belirlemek ürünün bilinirliğini artırmak açısından oldukça önemlidir.

Medya araçlarının tercihi ve uygulanacak yöntem

Bu aşama medya planlamasının en kilit noktasıdır. Hedef kitleye doğrudan ulaşılacak medya araçları seçilmelidir. Hangi bölgede hangi kitle hangi iletişim aracını kullanıyor sorularının çok iyi cevaplanması gerekmektedir.

Hedeflenen oranların analizi

İletişim kampanyasının ne kadar anlaşılabilir olduğunu gösteren süreçtir. Kampanya boyunca belirli aralıklarla ufak çaplı kamuoyu yoklaması yapılmalıdır.

Bütçe değerlendirmesi

Bütçe değerlendirmesi yapılır. Kampanyanın başarı oranı ile bütçe karşılaştırılır. Kampanya hedeflerine ulaşılıyorsa kurum kampanya dönemini zarar görmeden verimli şekilde geçiriyor demektir.

Raporlama ve değerlendirme

Medya planlamasının son aşamasıdır. Bütün kampanyanın değerlendirme sürecidir. Kampanya boyunca yapılan analizler birleştirilerek kuruma raporlama yapılır. Bu raporlama ile kampanyanın ne kadar başarılı olduğu, nerelerde başarılı olduğu, kimlere ulaşıldığı, hangi döneminde başarısız olunduğu, bütçeye uygun olup olmadığı gibi unsurlar belirlenir. Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda iletişim kampanyasında düzenlemeler yapılır.